بهران اتوماتیک CVT Behran Automatic CVT

نقد و بررسی تخصصی بهران اتوماتیک CVT

بهران اتوماتیک CVT

بهران اتوماتیک CVT، یک سیال انتقال نیروی اتوماتیک تمام سینتتیک و مرغوب است که با دارا بودن فرمولاسیون ویژه برای استفاده خودروهایی که سیستم انتقال نیروی آن ها از نوع متغیر پیوسته (CVT) است طراحی و تهیه شده است.

این محصول با استفاده از روغن پایه سینتتیک و مواد افزودنی مرغوب تولید می شود.

نمایش بیشتر بستن

مزیت ها

 

 • مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون
 • خواص ضد سایش عالی و در نتیجه کاهش شوک ناشی از تعویض دنده
 • خواص اصطکاکی مناسب به منظور عملکرد نرم و بدون لرزش کلاچ (Anti Shudder Property)
 • پایداری برشی عالی
 • سازگاری با انواع آب بندها
 • سطوح کیفیت
 • Honda HMMF
 • Hyundai Genunie CVTF
 • Hyundai Kia SP-III
 • JASO M315 Type 1A
 • Mini Cooper EZL 799
 • Mitsubishi CVTF-J1/SP-III
 • Nissan NS-2/NS-3
 • Toyota CVTF TC

مشخصات فيزيكی- شيميايی

 

ظاهر

 

گرانروی

100°C

cSt

شاخص گرانروی

 

نقطه اشتعال

نقطه ريزش

دانسيته 

15°C

kg/m³

روش آزمون بصری ASTM
D445
ASTM
D2270
ASTM
D92
ASTM
D97
ASTM
D4052
بهران اتوماتیک CVT سیال سبز - شفاف 7.1 179 208 -48 850