بهران بردبار PG320 Behran Bordbar PG320

  • گرانروی 100°C 40°C cSt: 50 --- 320
  • شاخص گرانروی: 220
  • نقطه اشتعال C°: 270
  • نقطه ريزش C°: 40-
  • دانسيته 15°C kg/m³: 1054
+ موارد بیشتر - بستن

محصولات مرتبط

مشاهده همه

نقد و بررسی تخصصی بهران بردبار PG320

بهران بردبار PG، روانکار مخصوص دنده های صنعتی با روغن پایه  سینتتیک ( PAG ) و مواد افزودنی پیشرفته و برای مصرف در جعبه دنده دستگاه های مختلف تولید می شود. این محصول همچنین برای روانکاری دنده های مارپیچی و دنده های صنعتی تحت بار سنگین در گستره دمایی 30- تا 150 درجه سانتی گراد پیشنهاد می شود.

نمایش بیشتر بستن

مزیت ها

  • قدرت روانکاری عالی
  • قابلیت ضد سایش عالی
  • پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی
  • دارای قابلیت جلوگیری از تشکیل رسوب و لجن
  • تغییرات کم گرانروی در برابر دما ( شاخص گرانروی بالا )

توجه: این روغن با روغن های پایه معدنی و سینتتیک پایه پلی آلفاالفین ( PAO ) سازگار نیست.

مشخصات فيزيكی - شيميايی

گرانروی 

100°C 40°C

 cSt

شاخص گرانروی

 نقطه اشتعال

 نقطه ريزش

دانسيته 

15°C

kg/m³

روش آزمون ASTM D445 ASTM D2270 ASTM D92 ASTM D97 ASTM D4052
بهران بردبار 150 PG 150     26 209 258 40- 995
بهران بردبار 220 PG 36     220 214 262 40- 998
بهران بردبار 320 PG 50     320 220 270 40- 1002
بهران بردبار 460 PG 460     69  228 276 33- 1054